18.1.13

ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΦΩΝΑΞΕ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 4Giovanni Battista Cima da Conegliano, Saint Sebastian, c. 1500-2


Francisco Ribalta, Saint Sebastian, c. 1600-10


Jean-Jacques Henner, Saint Sebastian, c. 1889

Δεν υπάρχουν σχόλια: