29.2.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 116


φωτογραφία: Etienne Clotis


Δεν υπάρχουν σχόλια: