28.10.13

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Δεν υπάρχουν σχόλια: