2.6.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 42

Steven Chervin
φωτογραφίες: Daniel Jaems

Δεν υπάρχουν σχόλια: