9.6.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 46

φωτογραφίες: Miguel Aleixos (Πορτογαλία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: