7.6.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 45


Allan Lanfredi & Diego Bernardo
φωτογραφίες: Antonio Bezerra, Didio

Δεν υπάρχουν σχόλια: