20.5.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 35

Tomas Skoloudik
φωτογραφίες: Mariano Vivanco

Δεν υπάρχουν σχόλια: