27.4.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 29

Bruno Rodríguez
φωτογραφίες: Carmelo Blázquez Jiménez

Δεν υπάρχουν σχόλια: