18.4.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 26

Aristomenis
φωτογραφίες: Nectario Karolos Papazacharias (Greece)

Δεν υπάρχουν σχόλια: