12.4.12

ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΙ

Βαγγέλης Κύρης: The holy idol

Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ·
πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: