16.4.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 24

Miguel Iglesias & Tao Fernandez
φωτογραφίες: Jannis Tsipoulanis (Greece)

Δεν υπάρχουν σχόλια: