2.4.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 19

Cory Bond
φωτογραφίες: Arnaldo Anaya-Lucca

Δεν υπάρχουν σχόλια: