15.4.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 23

Garrett Neff
φωτογραφίες: Jannis Tsipoulanis (Greece)

Δεν υπάρχουν σχόλια: