26.2.13

Η ΓΚΕΪ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ KINDLE (PAPERWHITE)The new Kindle commercial takes an unexpected turn. 
Gay visibility moves another step upwards. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: