22.5.13

Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ 4

 

 "Black Male Nude with Sculpture" by Mark Allen Isaacson

Δεν υπάρχουν σχόλια: