5.5.13

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


This handsome young gentleman wishes you all Vroolijk Paaschfeest.
For the non-Dutch readers: you may translate it as A Gay Easter Party.

filmstarpostcards.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: