2.5.13

ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2. ΤΟ "ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ" ΜΑΡΚΟΥ

 Ιωάννης Β. Καραβιδόπουλος:Απόκρυφα Χριστιανικά Κέιμενα Α'. 
Απόκρυφα Ευαγγέλια (P. Pournara Press, 2001)
Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, 14 


Διαβάστε επίσης:

ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: