8.3.13

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟΥΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΛΘ΄
Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):  Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ (ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ):
Πάω στο Β’ Μέρος ταχύτατα. Ως προς το άρθρο 66, σας λέμε για την πάταξη του ρατσιστικού εγκλήματος ότι χρειάζεται σαφώς και η αλλαγή στον ορισμό για το ποιους πλήττει, όσον αφορά το ζήτημα ταυτότητας φύλου, δηλαδή, να μπουν και τα trans άτομα, αλλά και επί της ουσίας παρακάτω χρειάζεται προστασία του θύματος.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ (ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ):
Στο άρθρο 66, λοιπόν, το οποίο αυστηροποιεί το άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα για τα εγκλήματα από μίσος προκαλούμενα, λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού, δεν θα επισημάνω μόνο την αντικατάσταση του όρου «γενετήσιος προσανατολισμός» με τον ορθό και διεθνώς αποδεκτό όρο «σεξουαλικός προσανατολισμός» ούτε την εμμονή στην παράλειψη της ταυτότητας φύλου, την οποία επανειλημμένα σας έχουμε ζητήσει να προσθέσετε. Είναι διεθνής όρος και μπαίνει σε όλα τα αναλόγου περιεχομένου κείμενα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων):
Στο άρθρο 66 προστίθεται και η «ταυτότητα φύλου».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΠΑΣΟΚ):
Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά στο άρθρο 66 έχουμε τους ορισμούς του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας του φύλου.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό*;
            ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
            ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ: Κατά πλειοψηφία.
       ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Συνεπώς, το άρθρο 66 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.

Κι εδώ η τροπολογία που κατέθεσε η Μ. ΡΕΠΟΥΣΗ (ΔΗΜ.ΑΡ)
Τροπολογία-Προσθήκη
Στο άρθρο 68 του σχεδίου νόμου « Νόμος περί ναρκωτικών και άλλες διατάξεις»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τα εγκλήματα που τελούνται από μίσος εθνοτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρα 21 και 22 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ)  και το πολίτευμα της χώρας μας (ιδίως στα άρθρα 2 παρ 1, και 5 παρ. 2 και 20 παρ.1 του Συντάγματος. Παρατηρούνται μάλιστα τον τελευταίο καιρό, πέραν της αύξησης των ρατσιστικών επιθέσεων κατά αλλοδαπών που βρίσκονται στην χώρα μας, και αύξηση των επιθέσεων κατά ατόμων  με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή με διαφορετική ταυτότητα φύλου. Οι περιπτώσεις αυτές δεν καλύπτονται νομικά από την διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα.
Με αυτό το σκεπτικό προτείνεται η ακόλουθη  τροπολογία-προσθήκη
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
« Η τέλεση της πράξης από μίσος εθνοτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η ποινή δεν αναστέλλεται και δεν μεταβάλλεται».
Η υπογράφουσα βουλευτής
Μαρία Ρεπούση

__________________________
* Η τέλεση πράξης από μίσος εθνοτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η ποινή δεν αναστέλλεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: