7.3.13

ΑΠΟ ΑΚΡΙΒΟ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ

Steele Malone Venetian Glass Dilettos

 The word Dildo is thought to have derived its origins from the Italian word, Diletto, which actually means delight, satisfaction, pleasure, joy and much more.

Δεν υπάρχουν σχόλια: