8.3.13

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 67

 
μοντέλο: Jeff Seid 
φωτογραφία: Luis Rafael 

Δεν υπάρχουν σχόλια: