7.4.13

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΦΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ AIRFASTTICKETS


Εξώδικο για την διαφήμιση της Airfasttickets απέστειλε η ομοσπονδία φορτηγατζήδων με αποτέλεσμα το διαφημιστικό σποτ να αποσυρθεί.
Ιδού το έγγραφο της ΟΦΑΕ με το εξώδικο και τι λέει:

Π Ρ Ο Σ
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (Ο.Φ.Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Πατησίων 351, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Κ Α Τ Α
Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “FASTGROUP” A.E., που εδρεύει στην Πειραιά, οδός Ιάσονος 2 και ακτή Μιαούλη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.) είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επαγγελματικό σωματείο (δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση), μέλη της οποίας είναι οι πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (σωματεία) αυτοκινητιστών διεθνών μεταφορών, που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.
Ιδρύθηκε με την υπ. αριθμ. 2239/1936 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ το καταστατικό της τροποποιήθηκε διαδοχικά με τελευταία τροποποίηση και κωδικοποίησή του αυτήν που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ, 5258/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα βιβλία καταστατικών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 69 και ειδικό 555.
Μεταξύ των καταστατικών της σκοπών συγκαταλέγονται η διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων των αυτοκινητιστών διεθνών μεταφορών, η ανάπτυξη και βελτίωση των διεθνών οδικών μεταφορών, η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών κ.λ.π.
Επίσης, η Ο.Φ.Α.Ε. είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορών (I.R.U. : International Road Transport Union) και έχει εξουσιοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, με διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, για την έκδοση στην Ελλάδα δελτίων TIR, τα οποία απαιτούνται για τη διενέργεια οδικών μεταφορών εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της υπογραφείσας στις 14-11-1975 στη Γενεύη «Τελωνειακής Σύμβασης περί διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων δια δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)», που κυρώθηκε με το ν. 1020/1980 στην Ελλάδα.
Η Ο.Φ.Α.Ε συμμετέχει ως μέλος στη Διεθνή Ομοσπονδία BSEC URTA (Union of  Road Transport Associations in the Black Sea Economic Cooeration Region), η οποία επιδιώκει την αμοιβαία συνεργασία και τη μετατροπή της Μαύρης Θάλασσας (“Ευξείνου Πόντου») σε μία περιοχή ειρήνης, ελευθερίας, σταθερότητας και ευημερίας, καθώς και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της έναντι των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών και την ανάληψη των σχετικών ενεργειών για την μείωση και σταδιακή εξάλειψη των εμποδίων για τις οδικές μεταφορές.
Παράλληλα με την έκδοση των δελτίων TIR, η Ο.Φ.Α.Ε. έχει εξουσιοδοτηθεί από το ελληνικό Δημόσιο να λειτουργεί ως ο εθνικός εγγυοδοτικός Οργανισμός της Ελλάδας κατά την έννοια της Συμβάσεως TIR, δηλαδή να αναλαμβάνει να εγγυάται για μεταφορείς – κατόχους δελτίων TIR, ευθυνόμενη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με αυτούς για την καταβολή εισαγωγικών δασμών και φόρων που τυχόν θα επιβληθούν εις βάρος τους στις περιπτώσεις που εντοπίζονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παραβάσεις κατά την εφαρμογή της διαδικασίας μεταφοράς υπό καθεστώς TIR.
Επίσης, παράλληλα με τα ανωτέρω, η Ο.Φ.Α.Ε. εξουσιοδοτείται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών, με την από μέρους του τελευταίου έγκριση και αποδοχή των σχετικών όρων και του κειμένου που τους διατυπώνει, να εκδίδει, την προβλεπόμενη από τα άρθρα 345 – 348 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής της 2-7-1993 «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα» εγγύηση (μεμονωμένη ή κατ’ αποκοπή : αυτή που καλύπτει μία και μόνο πράξη διαμετακόμισης σε αντίθεση με την συνολική που καλύπτει περισσότερες) υπέρ των μεταφορέων, αναλαμβάνοντας εγγράφως την ευθύνη ότι θα καταβάλει αλληλεγγύως με τον οφειλέτη το εγγυημένο ποσό της τελωνειακής οφειλής όταν αυτή γίνει απαιτητή, στις περιπτώσεις τελωνειακών παραβάσεων εκ μέρους των μεταφορέων – κυρίως υποχρέων κατά την πραγματοποίηση μεταφορών υπό το καθεστώς της εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης.
Η Ο.Φ.Α.Ε. στεγάζει όλες αυτές τις δραστηριότητές της στα επί της οδού Λ. Πατησίων 351 ιδιόκτητα γραφεία της (1ος και 4ος όροφος). Εκεί, καθώς και στη Θεσσαλονίκη (οδός Γιαννιτσών 39) όπου επίσης διατηρεί γραφεία, λειτουργεί, πλην του εκδοτηρίου δελτίων TIR και εγγυήσεων, τις σχολές οδηγών Σ.Ε.ΚΑ.Μ. (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων) και Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων), στις οποίες εκπαιδεύονται και στη συνέχεια εξετάζονται για τη λήψη του σχετικού διπλώματος και την απόκτηση της αντίστοιχης άδειας οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί.
Τις τελευταίες ημέρες, η Ομοσπονδία μας έχει γίνει δέκτης της δίκαιης αγανάκτησης και οργής χιλιάδων αυτοκινητιστών, ιδιοκτητών και οδηγών, εξαιτίας διαφήμισής σας, η οποία προβάλλεται καθημερινά σε τηλεοπτικούς σταθμούς μεγάλης πανελλαδικής εμβέλειας και σε ώρες υψηλής τηλεθέασης, η οποία παρουσιάζει οδηγό φορτηγού που παραλαμβάνει νεαρό (έφηβο) ταξιδιώτη με “auto stop” και στη συνέχεια και ενώ έχει αρχίσει να οδηγεί, να φωτίζει την καμπίνα του φορτηγού με ρόζ αποχρώσεις, να στέλνει φιλάκια στο νεαρό, να τον εποφθαλμιά σεξουαλικά, να τον κοιτάζει χυδαία και να του λέει με νόημα ότι θα κάνουν στάση στην … Καβάλα.
Η διαφήμιση αυτή υβρίζει, προσβάλλει, συκοφαντεί, προκαλεί, ντροπιάζει και εξευτελίζει αναίτια έναν ολόκληρο κλάδο δεκάδων χιλιάδων συνεπών και έντιμων βιοπαλαιστών, που αγωνίζονται με τις χειρότερες συνθήκες μέρα και νύχτα στο τιμόνι για να εξασφαλίσουν τον επιούσιο της οικογένειάς τους και να συμβάλλουν στην μεταφορική οδική εμπορευματική δραστηριότητα, που αποτελεί μακροχρόνια έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας.
Δεν γνωρίζουμε ποιοί διαφημιστικοί, επικοινωνιακοί και νομικοί σας σύμβουλοι υπέδειξαν την προβολή της διαφήμισης αυτής και τη σπατάλη τεράστιων ποσών αγοράς τηλεοπτικού χρόνου παραβλέποντας ότι αυτή συνιστά αξιόποινη, άδικη και παράνομη πράξη, υπέρβαση κάθε ορίου διαφημιστικής και τηλεοπτικής δεοντολογίας και χυδαιότητας.
Αν νομίζετε ότι ο σκοπός σας, που είναι η καθ όλα θεμιτή κατά τα λοιπά προβολή των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων αγιάζει τα μέσα, που εν προκειμένω χρησιμοποιείτε, δηλαδή τον εξευτελισμό ενός ολόκληρου επαγγελματικού χώρου, κάνετε λάθος.
Προκειμένου να παράγετε μια διαφημιστική εξυπνάδα, προκαλείτε μία προσβολή που θα μείνει στη  μνημη του τηλεθεατή πολύ περισσότερο από την επωνυμία η την ιστοσελίδα της εταιρίας σας.
Στη μνήμη λοιπόν του τηλεοπτικού κοινού παραδίδετε με τη διαφημιστική εκστρατεία που επιλέξατε τους φορτηγατζήδες ως ομοφυλόφιλους, παιδεραστές, έκφυλους, ανώμαλους και επικίνδυνους για τη γενετήσια αξιοπρέπεια όσων κυκλοφορούν στους δρόμους και ιδιαίτερα των νέων.
Πολύ σύντομα θα επιληφθούν του ζητήματος με πρωτοβουλία μας όλα τα αρμόδια δικαστήρια και αρχές, όπου και θα αντιμετωπίσετε τις έννομες συνέπειες της πράξης σας εσείς και κάθε άλλος υπεύθυνος που συνέβαλε στην έμπνευση και δημιουργία αυτής της «παραγωγής».
Προς το παρόν το ελάχιστο που οφείλετε και απαιτούμε είναι η άμεση και οριστική διακοπή κάθε προβολής, επανάληψης, αναπαραγωγής, ανάρτησης και δημοσιοποίησης της παραπάνω διαφήμισης. Και γενικά η εφεξής παύση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας προσβλητικής για τον κλάδο μας.
Και αναμένουμε την έγγραφη με ανάλογη ανακοίνωση στον τύπο και τα κανάλια συγνώμη σας προς τον κόσμο των Ελλήνων αυτοκινητιστών, τους οποίους τόσο βάναυσα και απρόκλητα εξευτελίσατε.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδόσει νόμιμα την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “FASTGROUP” A.E., που εδρεύει στην Πειραιά, οδός Ιάσονος 2 και ακτή Μιαούλη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, και να την αντιγράψει ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.Δ.Α. 1,15 €.
Αθήνα, 5/4/2013
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
inews.gr, 5-4-2013

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

το "ομοφυλόφιλος" είναι βρισιά για τους φορτηγατζήδες! ΑΙΣΧΟΣ κομπλεξική χώρα, κομπλεξικοί άνθρωποι, αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι!!!

Ανώνυμος είπε...

ΣΩΣΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι τόσο θέμα μόρφωσης όσο νοοτροπίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι άνθρωποι υψηλής μόρφωσης είναι, το λιγότερο που μπορώ να πω, ομοφοβικοί...