1.4.13

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ 1


The man with his back to the camera in this 1910 photograph is the Swedish painter 
Einar Bager (1887-1990). 
The photographer was his brother Axel Harald Bager.

Δεν υπάρχουν σχόλια: