11.1.14

Η ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ - 1α. ΟΜΟΝΟΙΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων πού κάθονται στα καφενεία, στα ζαχαροπλαστεία, στα τσιμεντένια πεζούλια των κυλιομένων και μηδέποτε κινουμένων κλιμάκων, βρίσκονται εκεί γιατί περιμένουν κάτι. 


Στην Ομόνοια συχνάζουν υποψιασμένα κορμιά. Αυτά πού είτε με το μυαλό είτε με τα κύτταρα έχουν συλλάβει κάτι από το πραγματικό μυστήριο και μαρτύριο. Και δεν πολυλογαριάζουν. Έχουν χίλιες εκφράσεις για να το πούνε αυτό και χίλιες χειρονομίες για να το εξεικονίσουν.
Γιώργος Ιωάννου

Δεν υπάρχουν σχόλια: