16.7.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 52

Anton Antipov
φωτογραφίες: Greg Vaughan

Δεν υπάρχουν σχόλια: