25.7.12

Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 1

Ώριμος άνδρας προσεγγίζει αγόρι για σεξουαλικές
υπηρεσίες προσφέροντάς του χρήματα σε αντάλλαγμα.
Αθηναϊκός ερυθρόμορφος κύλικας, 5ος αιώνας π.Χ,
Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης

Violaine Vanoueke: Η πορνεία στην Ελλάδα και τη Ρώμη (Παπαδήμας, 1996)

Δεν υπάρχουν σχόλια: