17.5.18

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 194


φωτογραφία: John Bortolin


Δεν υπάρχουν σχόλια: