10.11.15

ΚΥΠΡΟΣ. ΣΤΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ ΚΟΛΛΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Παραμένουν σημαντικές διαφωνίες στο νομοσχέδιο για την πολιτική ένωση
Στις υιοθεσίες κόλλησε το Σύμφωνο Συμβίωσης
Σοβαρός πονοκέφαλος έχει καταστεί για τη Βουλή το νομοσχέδιο για την πολιτική ένωση και ειδικότερα το άρθρο 4 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά στην απαγόρευση των υιοθεσιών παιδιών είτε από ετερόφυλα είτε από ομόφυλα ζευγάρια τα οποία συνάπτουν τη σχετική συμφωνία. Από τη συζήτηση της περασμένης εβδομάδας στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Νομικών και Εσωτερικών, δεν προέκυψε κάποια νέα εξέλιξη αφού αναμένονται οι τοποθετήσεις κομμάτων αλλά και βουλευτών, οι οποίοι από την αρχή διαχώρισαν τη θέση τους από τις αποφάσεις των κοινοβουλευτικών τους  ομάδων.
Το νομοσχέδιο θα πρέπει να αναμένεται ότι θα κατατεθεί στην Ολομέλεια στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη συνεδρίαση, ώστε να δοθεί χρόνος σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους. Προς το παρόν και παρά τις προσθαφαιρέσεις που είχαν γίνει τόσο πριν όσο και μετά τις θερινές διακοπές, το νομοσχέδιο παραμένει ως είχε τον περασμένο Ιούλιο καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το κατά πόσον θα γίνουν τελικά ή όχι τροποποιήσεις. Το μόνο δε κόμμα που δήλωσε την πρόθεσή του να παρουσιάσει τροπολογίες κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν το ΑΚΕΛ.
Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση την οποία οι δύο κοινοβουλευτικές Επιτροπές είχαν ετοιμάσει από τον περασμένο Ιούλιο, στο νομοσχέδιο, «καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία σύναψης της πολιτικής ένωσης». Επίσης, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η πολιτική ένωση καθίσταται άκυρη ή ακυρώσιμη, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες αίρεται η ακυρότητα αυτής. Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται εξάλλου ζητήματα αναφορικά με την ιδιότητα των παιδιών των συμβαλλομένων σε πολιτική συμβίωσης καθώς και οι περιουσιακές σχέσεις των συμβαλλομένων και σε θέματα διατροφής. Προβλέπονται, δηλαδή, θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα διαδοχή σε κληρονομιά θα ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του περί διαθηκών και διαδοχής νόμου.
Από το αρχικό κείμενο κατά τη διάρκεια των έντονων συζητήσεων στις κοινές συνεδριάσεις των δύο επιτροπών, προέκυψαν αρκετές αλλαγές. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αντικαταστάθηκαν οι αναφορές σε σύμφωνο συμβίωσης και συμβαλλόμενους με αναφορές σε πολιτική ένωση και συμβίους. Επίσης, διαμορφώθηκε πρόνοια που καθορίζει την έναρξη της ισχύος της αναφερόμενης στο εξής πολιτικής ένωσης, ώστε αυτή να αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στο εκδοθέν πιστοποιητικό, αντί από την ημερομηνία καταχώρισης του πιστοποιητικού αυτού στο σχετικό μητρώο.
Μέχρι και σήμερα δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το κατά πόσον η πρόνοια που αφορά στην απαγόρευση των υιοθεσιών θα περιληφθεί ή όχι στο νομοσχέδιο (νόμο), αφού οι διαφωνίες μεταξύ των βουλευτών είναι έντονες και ισχυρές επί του θέματος. Το σίγουρο είναι ότι όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι οι υιοθεσίες δεν θα πρέπει να επιτρέπονται αλλά στην ανάλυση του ζητήματος προκύπτει μεταξύ άλλων και θέμα πιθανής αντισυνταγματικότητας του νόμου. (philenews.com, 5/11/2015)


Δεν υπάρχουν σχόλια: