6.1.15

ΤΕΛ ΑΒΙΒ. ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΙΝΙ PRIDE


The Nonstop Gay Festival will be held from December 24 to January 7.
The campaign encouraging gay tourists from around the world to visit the festival will feature an icon of a snowman made out of sand, wearing underpants or a swimsuit with the pride flag on them and holding a flag reading 20°C – stressing the Israeli winter's clear advantage over the European winter.


(φωτογραφίες: ΤΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: