31.1.15

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 74

(φωτογραφίες: Anken Berge)

Δεν υπάρχουν σχόλια: