17.1.15

Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α' ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

In points he’s made before in other settings, Pope Francis on Friday criticized what he called the “ideological colonization of the family,” language that many took as a reference to gay marriage, and also defended a previous pope who upheld the Church’s ban on contraception. 
 “The family is threatened by growing efforts on the part of some to redefine the very institution of marriage, by relativism, by the culture of the ephemeral, by a lack of openness to life”, Francis said. 
A Vatican spokesman confirmed Friday evening that, at least in part, the pope had gay marriage in mind.  
John L. Allen Jr. (cruxnow.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια: