6.3.12

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Από το 2008 ως το 2010, ο κ. Δρυδάκης και οι συνεργάτες του δημιούργησαν τις πρώτες στην Ελλάδα βάσεις δεδομένων για ομοφυλόφιλους και ετεροφυλόφιλους εργαζόμενους (τέτοιες βάσεις δεδομένων έχουν μόνο τρεις χώρες στην Ευρώπη, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Αγγλία) και στη συνέχεια μελέτησαν τις διαφορές των δύο ομάδων ως προς το ποσοστό ανεργίας, το ύψος των μισθών και το βαθμό ικανοποίησης από τη δουλειά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας γκέι άντρας στην Αθήνα έχει 26% μικρότερες πιθανότητες να προσκληθεί σε συνέντευξη για την ίδια δουλειά από ό,τι ένας συνομήλικος στρέιτ ίδιων επαγγελματικών προσόντων' για τις λεσβίες, το ποσοστό ανέρχεται στο 27,7%.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν σημαντικές μισθολογικές διακρίσεις: μια λεσβία παίρνει μισθό μειωμένο 6,1% από ό,τι μια συνομίληκη ετεροφυλόφιλη ίδιων επαγγελματικών προσόντων' ο μισθός ενός αμφί είναι μειωμένος 5%' και ενός γκέι άντρα 4,2%.
Τέλος, οι γκέι άντρες είναι λιγότερο ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους ως προς τις αμοιβές, τις προοπτικές εξέλιξης και το σεβασμό των προϊσταμένων τους.
[Απεργιακό φύλλο - οι εργαζόμενοι στην Ελευθεροτυπία, 25-26/2/2012]Sexual Orientation and Labour Relations. New Evidence from Athens, Greece
Drydakis Nick
Department of Economics, University of Patras
Abstract: I use data from the 2008-09 Athens Area Study (AAS) to provide the first evidence on the relationship between men’s sexual orientation and wages in the Greek capital, Athens. Gay and bisexual men are found to receive significantly lower wages than heterosexual male workers after accounting for demographic features, occupational characteristics, disability limitations and negative mental health symptoms. The estimations reveal that educated gay and bisexual workers face lower wage differentials than less-educated gay and bisexual workers, which is consistent with the statistical theory of discrimination. However, wage gaps are significant at all educational attainment levels, suggesting that these workers face strong prejudices in the Athenian labour market. The same pattern holds also across all occupations and sectors. Furthermore, to better understand the determinants of the wage gaps, I compare gay/bisexual men with both married and unmarried heterosexual men. By making these comparisons, I am able to disentangle the penalty associated with being unmarried from other human-capital explanations for the wage gap. The evidence set forth here suggests that the wage differential based on sexual orientation continues at alarming levels and that the need remains to examine more closely the effects of sexual orientation discrimination and labour-market characteristics on the employment of sexual-orientation minorities in Greece.


Sexual orientation and labour relations


Δεν υπάρχουν σχόλια: