18.6.14

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

Ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός μελετά και εκτελεί τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές και άλλες εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης.
Για να γίνει κάποιος αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός σπουδάζει στα Τμήματα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών.
Ο πτυχιούχος αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός για να ασκήσει το επάγγελμα μετά την αποφοίτησή του, χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία αποκτά δίνοντας εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: