13.11.13

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2014 - 1

«LOVE IS LOVE – ORTHODOX OR NOT ! » 

The 2014 edition of the Orthodox Calendar pays tribute to gay life and marriage.

Δεν υπάρχουν σχόλια: