9.11.18

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 206


φωτογραφία: Dave Milstead

Δεν υπάρχουν σχόλια: