2.7.17

1969. ΕΙΣ ΣΥΡΙΑΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΗΛΥΠΡΕΠΕΙΑΣ


Εφημ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (της Αιγύπτου), 7/1969


Δεν υπάρχουν σχόλια: