13.3.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 124φωτογραφία: Bernard André (Βέλγιο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: