8.3.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 119


φωτογραφία: Charles Thomas Rogers

Δεν υπάρχουν σχόλια: