12.3.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 123


φωτογραφία: Patrick Mann (Καναδάς)

Δεν υπάρχουν σχόλια: