6.3.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 117


φωτογραφία: Jamil Hellu

Δεν υπάρχουν σχόλια: