10.3.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 121


φωτογραφία: Charles Thomas Rogers (ΗΠΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: