11.3.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 122


φωτογραφία: Charles Thomas Rogers (ΗΠΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: