26.9.15

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 83

φωτογραφία: Sakuraway (Κίνα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: