21.5.17

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 163


φωτογραφία: Rubén Darío
Δεν υπάρχουν σχόλια: