15.5.17

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 161


ADDICTED Underwear.Circus Campaign 2017 
φωτογραφία:  Danniel Rojas 
Μοντέλα: Pau Sanz, Frank Durán, Guille Padrón, 
Albert Robles, Maximilien Martocq, Christian López

Δεν υπάρχουν σχόλια: