26.8.12

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ...

a greek peasant…
from “A VOYAGE WITHIN”

Photo: Vangelis Kyris (Greece)

Δεν υπάρχουν σχόλια: