22.8.12

Η "ΤΡΑΝΣ"(;) ΜΠΑΡΜΠΙ

Mattel announced it will roll out a Barbie Doll modeled after the
cross-dressing fashion designer, Phillipe Blond, just in time for Christmas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: