28.8.12

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 54

(φωτογραφία: Pedro Virgil)

Δεν υπάρχουν σχόλια: