3.6.17

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 165


 Bear Rupture
φωτογραφία: Luke Darko


Δεν υπάρχουν σχόλια: