23.9.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 148


φωτογραφία: Mariano Vivanco

Δεν υπάρχουν σχόλια: