30.7.16

ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΣ ΛΙΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 143


φωτογραφία: Kevin Tachman

Δεν υπάρχουν σχόλια: